Liên hệ với Mazda Thanh Hóa
: 0968927386
: 759 Bà Triệu, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa